EV 2×4/2×9 S2 200 60 2018-07-12T18:57:12+00:00

Високообемни бойлери за подов монтаж с два двойно навити топлообменника с увеличена площ

EV 2×4/2×9 S2 200 60

Maximum operational temperature 95 °C
Energy class B
Capacity 195 L
Топлинни загуби ∆T 45K 1.4 kWh/24h
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Thermo pocket 2 pieces
Net weight 85 kg
Rated pressure of the heat exchanger 6 bar
Insulation (rigid PU) 50 mm
Максимална работна температура на топлообменника 110
Повърхност на топлообменника S1/2 0.65/1.6
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1(S2) *60-80 / 70-90°C 16/22(35/48)
Вместимост на топлообменника S1/2 4/95 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1(S2)) 282/(175) L
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C 402/540(870/1182) L/h

Описание