EV 2×5/2×12 S2 300 65 2018-07-12T18:59:01+00:00

Високообемни бойлери за подов монтаж с два двойно навити топлообменника с увеличена площ

EV 2×5/2×12 S2 300 65

Maximum operational temperature 95 °C
Energy class B
Capacity 283 L
Топлинни загуби ∆T 45K 1.7 kWh/24h
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Thermo pocket 3 pieces
Net weight 116 kg
Rated pressure of the heat exchanger 6 bar
Insulation (rigid PU) 50 mm
Максимална работна температура на топлообменника 110
Повърхност на топлообменника S1/2 1.00/2.45
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1(S2) *60-80 / 70-90°C 24/32 (55/74)
Вместимост на топлообменника S1/2 6/14.7 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1(S2)) 450/(282) L
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C 594/798 (1344/1824) L/h

Описание