EV 2×9/2×17 S2 1000 2018-07-12T19:03:29+00:00

Високообемни бойлери за подов монтаж с два двойно навити топлообменника с увеличена площ

EV 2×9/2×17 S2 1000

Maximum operational temperature 95 °C
Energy class E
Capacity 969 L
Топлинни загуби ∆T 45K 5.5 kWh/24h
Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
Thermo pocket 3 pieces
Net weight 314 kg
Rated pressure of the heat exchanger 6 bar
Insulation (rigid PU) 100 mm
Максимална работна температура на топлообменника 110
Повърхност на топлообменника S1/2 2.5/4.6
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1(S2) *60-80 / 70-90°C 38/51 (78/105)
Вместимост на топлообменника S1/2 14.4/27.5 L
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1(S2)) 750/(474) L
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C 936/1260(1908/2592) L/h

Описание